Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych - Wrocławinstalacja wentylacji i klimatyzacji